[MSIxHardwareMana] Entries for MSI B560M MORTAR WiFi Giveaway!

1. Zubair “PUre” Singh, Jalandhar

2. Vijay Shukla, Indore

3. Aayush Verma, Delhi

4. Subhadeep Sagar, Mohali

5. Shubham Ambar, Delhi

6. Madhu Singh

7. Arsh Mandal, Darbhanga

8. Navdeep, Hissar
https://twitter.com/navdeep_naru/status/1401166902362198025/video/1

9. Mihir Dutta, Kolkata

10. Akshat, Bhilai

11. Vishal Sarmah, Dibrugarh

12. Chittaarth Mehta, Mumbai

13. Sudhanshu Laha

14. Sunil Prasad

15. Thamizh Selvan, Chennai
https://www.facebook.com/100007310920694/videos/2856331414620528/

1 Like